pills-384846_960_720

Juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa osoitettiin, että bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvattaa lonkkamurtuman riskiä 43 prosentin verran Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Lonkkamurtuman riskiä tutkittiin suomalaisilla kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of the American Medical Directors Association -lehdessä.

Tutkimuksen aikana 21 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä aloitti bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käytön. Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvatti lonkkamurtumariskiä 43 prosentin verran, ja murtumia ilmaantui 2,5 sataa henkilövuotta kohden lääkkeiden käytön aikana ja 1,4 ilman lääkkeitä. Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvatti lonkkamurtumariskiä erityisesti ensimmäisen puolen vuoden aikana käytön aloituksesta. Lääkeryhmän sisällä ei ollut eroja, sillä bentsodiatsepiinit lisäsivät lonkkamurtumia yhtä paljon kuin niiden kaltaiset lääkkeet.

Lisäksi lonkkamurtumahetkellä bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä käyttäneillä murtumasta seurasi pitkittynyt, vähintään 4 kuukautta kestänyt sairaalajakso useammin kuin ei-käyttäjillä.

Hoitosuositusten mukaan muistisairauksien käytösoireita tulisi hoitaa ensisijaisesti lääkkeettömillä vaihtoehdoilla, ja esimerkiksi bentsodiatsepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet sopivat ainoastaan tilapäiseen ja lyhytaikaiseen käyttöön. Näiden suositusten noudattaminen on myös tämän tutkimuksen tulosten valossa tärkeää lääkkeisiin liittyvien haittojen välttämiseksi.

Tutkimuksessa käytettiin terveydenhuollon rekistereihin pohjautuvaa MEDALZ (MEDication use and ALZheimer’s disease) -aineistoa, joka sisältää kaikki vuosina 2005–2011 Alzheimerin taudin erityiskorvausoikeuden saaneet, yhteensä 70 718 henkilöä. Tässä tutkimuksessa mukana oli aineistosta 46 373 Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä, joilla ei ollut lonkkamurtumahistoriaa ja jotka eivät olleet käyttäneet bentsodiatsepiineja ja niiden kaltaisia lääkkeitä vuoden aikana ennen tutkimuksen alkua. Seuranta-aika tutkimuksessa oli korkeintaan viisi vuotta.

Tutkimusartikkeli:

Saarelainen L, Tolppanen A-M, Koponen M, Tanskanen A, Sund R, Tiihonen J, Hartikainen S, Taipale H. Risk of hip fracture in benzodiazepine users with and without Alzheimer’s disease. Journal of the American Medical Directors Association, julkaistu verkossa 12.11.2016. doi: 10.1016/j.jamda.2016.09.019