10698633_730127363689294_7800631788215645097_n

GastroPanel®-pikatesti tehdään vastaanotolla sormenpääverinäytteestä. Uusi testi on edelleen kehitetty Biohitin ainutlaatuisesta GastroPanel®-helikobakteeritestistä. GastroPanel®-pikatesti eroaa käytössä olevasta testiversiosta siten, että tuloksen saa jo saman potilaskäynnin aikana. Näin säästetään tarpeettomia potilaskäyntejä ja kustannuksia sekä nopeutetaan jatkotutkimuksiin ja tarvittavaan hoitoon pääsyä ja siten edistetään potilasturvallisuutta.

Pitkäaikaisseurantaan perustuvat tutkimukset osoittavat yhtäpitävästi sen, että GastroPanel®-testin atrofista gastriittia osoittavat merkkiaineet ovat erittäin luotettavia ennustamaan mahasyöpäriskiä jopa 15 vuoden aikaperspektiivillä. Vastaavasti GastroPanel®-testin antaman normaalin tuloksen pitkän aikavälin negatiivinen ennustearvo on yli 95 %, mikä auttaa löytämään korkean riskin henkilöt myös väestöotantaan perustuvassa seulonnassa (1).

Helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan ylävatsavaivoista kärsiville ja oireettomille tarkoitettu GastroPanel®-pikatesti analysoi immunomääritysmenetelmän periaatteella verinäytteestä GastroPanel®-biomerkkiaineet (2). Myös GastroPanel®-pikatestin tulokset tulkitaan GastroSoft-ohjelmalla.

GastroPanel®-pikatesti avaa uusia markkinoita Euroopassa ja muualla

Useimmissa Euroopan maissa terveydenhuolto on järjestetty perhe- ja yleislääkäreiden avulla, joilla on rajoitettu pääsy laboratoriopalveluihin. Aikaisemmin tämä on ollut rajoittava tekijä GastroPanel® -testin käyttöönotolle.

GastroPanel®-pikatesti nopeuttaa riskipotilaiden löytymistä

Samoin kuin nykyinen GastroPanel®-testi, myös uusi pikatesti on suunniteltu helikobakteeri-gastriitin ja sen tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahan limakalvon surkastuman (atrofinen gastriitti) diagnostiikkaan. Atrofinen gastriitti aiheuttaa hapottoman mahan, johon liittyy lisääntynyt maha- ja ruokatorvisyövän riski sekä kalsiumin, raudan ja joidenkin lääkeaineiden imeytymishäiriö (2). Useimmiten oireeton atrofinen gastriitti on myös B12-vitamiinin puutoksen tärkein aiheuttaja ja valitettavan usein havaitaan vasta siinä vaiheessa, kun potilaalla on jo palautumattomia neurologisia vaurioita.  Samasta syystä myös mahasyövän diagnoosi saattaa viivästyä, jolloin hoitoennuste on huono. Ylävatsavaivojen ja helikobakteerin diagnostiikkaan käytetyistä helikobakteeritesteistä vain GastroPanel® löytää atrofisen gastriitin ja siihen liittyviä edellä mainittuja riskejä. Tämän lisäksi esimerkiksi 13C-ureahengitystesti voi antaa vääriä positiivisia tai vääriä negatiivisia tuloksia juuri silloin, kun oikea tulos helikobakteerista olisi potilasturvallisuutta ja kustannuksia ajatellen erityisen tärkeää (3,4).

GastroPanel®-pikatestin avulla on mahdollista saada jo potilasvastaanotolla selville, kuuluuko ylävatsavoista kärsivä tai oireeton henkilö mahdollisesti mm. mahasyövän, B12-vitamiinin ja kalsiumin puutoksen suhteen riskiryhmään, mikä vaatii lisätutkimuksia ja/tai seurantaa. Oireellinen helikobakteeritulehdus, atrofinen gastriitti ja korkea haponeritys ovat mahan tähystystutkimuksen (gastroskopia koepaloineen) indikaatioita (2). Paitsi että GastroPanel®-tulos paljastaa tähystyksen indikaatioita, se auttaa myös tähystyksen tekijää kiinnittämään huomionsa juuri siihen osaan mahalaukkua, missä GastroPanel®-testin mukaan on odotettavissa poikkeavia muutoksia. GastroPanel®-testin tulosten perusteella on helposti löydettävissä lähes 95 %:n tarkkuudella ne potilaat (5), joille on todella tarpeen tehdä gastroskopia, joista jopa 80 % arvioidaan tehtävän tällä hetkellä ilman todellista tarvetta. Potilasturvallisuutta olisi mahdollista lisätä, mikäli ennen happopumpunestolääkityksen aloittamista mahavaivoihin varmistettaisiin, ettei potilaalla ole atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha. Tämän lisäksi pitkäaikaisen lääkityksen yhteydessä Acetium®-kapseleilla on mahdollista sitoa hapottomaksi hoidetussa mahassa syntyvää karsinogeenistä asetaldehydiä vaarattomaksi yhdisteeksi (6­-10).

Toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj: “GastroPanel®-pikatesti on suurin yksittäinen edistysaskel koko GastroPanel® -tuotteen kehityksessä. Sen käyttäjäkokemus on yksinkertaisempi, nopeampi ja intuitiivisempi. Käänteentekevä GastroPanel®-pikatesti antaa tuloksen yhden potilaskäynnin aikana. Olemme innoissamme saadessamme tuoda GastroPanel®-pikatestin kasvavalle jakelijaverkostollemme. GastroPanel®-pikatesti on saatavilla Euroopassa heti, kun CE IVD -sertifiointiprosessi on valmistunut.”

  1. Lisää tutkimusnäyttöä GastroPanel®-testistä – testi ennustaa mahasyöpäriskin jopa 15 vuoden seurannassa Biohit Oyj lehdistötiedote 23.5.2016
  2. www.biohit.fi/lisatietoja , www.gastropanel.com
  3. http://www.biohithealthcare.com/limitations-of-helicobacter-pylori-diagnostics
  4. www.gastropanel.com/fi/kustannushyoty/gastropanelilla-saavutettavat-kustannussaastot-seulonnassa
  5. Syrjänen K. A Panel of Serum Biomarkers (GastroPanel®) in Non-invasive Diagnosis of Atrophic Gastritis. Systematic Review and Meta-analysis. Anticancer Res. 2016;36: 5133-5144.
  6. Telaranta-Keerie A, Kara R, Paloheimo L, Härkönen M, Sipponen P. Prevalence of undiagnosed advanced atrophic corpus gastritis in Finland: an observational study among 4,256 volunteers wit­hout specific complaints. Scand J Gastroenterol 2010;45:1036
  7. Teramura-Grönblad M, Bell JS, Pöysti MM, Strandberg TE, Lauri­la JV, Tilvis RS, Soini H, Pitkälä KH. Risk of death associated with use of PPIs in three cohorts of institutionalized older people in Finland. J Am Med Dir Assoc 2012; 13:488.e9-13
  8. Jeong Soo Ahn, Chun-Sick Eom, Christie Y Jeon, Sang Min Park. Acid suppressive drugs and gastric cancer: A meta-analysis of observational studies. World J Gastroenterol 2013 April 28; 19(16): 2560-2568.
  9. Maejima R, ym. Effects of ALDH2 Genotype, PPI Treatment and L-Cysteine on Carcinogenic Acetaldehyde in Gastric Juice and Saliva after Intragastric Alcohol Administration. PLoS ONE 2015; 10(4): e0120397. doi:10.1371/journal. pone.0120397
  10. Hellström PM, ym. Webb,D-L, Salaspuro M. Slow-release L-cysteine capsule prevents gastric mucosa exposure to carcinogenic acetaldehyde: results of a randomised single-blinded, cross-over study of Helicobacter-associated atrophic gastritis. Scand. J. Gastroenterol. http://dx.doi.org/10.1080/00365521.2016.1249403