brain-1787622_960_720

Noin seitsemän prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista käyttää vahvoja kipulääkkeitä, opioideja, muuhun kuin syöpäkipuun pitkäaikaisesti, eli yli puolen vuoden ajan, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Kolmasosa kaikista opioidilääkkeen aloittaneista käytti lääkettä pitkäaikaisesti. Pitkäaikaiskäyttö painottui erityisesti lääkelaastarina käytettäviin opioideihin. Tulokset julkaistiin PAIN-lehdessä.

Tutkimuksessa opioidien pitkäaikaiskäyttö oli miltei yhtä yleistä Alzheimerin tautia sairastavilla kuin heidän vertailuhenkilöillään, mutta tautia sairastavat käyttivät niitä kaksi kertaa useammin lääkelaastarina. Vertailuhenkilöt sen sijaan käyttivät opioideja useammin tabletteina. Lisäksi opioideja käytettiin usein yhtä aikaa muiden väsyttävien lääkkeiden, bentsodiatsepiinien, kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Alzheimerin tautia sairastavien opioidien käyttöä taudin toteamishetkestä kuolemaan tai pitkäaikaishoidon alkuun. Syöpää sairastavat poissuljettiin tarkastelusta. 

Opioidikipulääkkeiden pitkäaikaiskäyttöön muuhun kuin syöpäkipuun liittyy ongelmia. Tutkimustietoa pitkäaikaiskäytön hyödyistä on niukasti, mutta pitkäaikaiskäytön tiedetään lisäävän lääkkeiden haittavaikutusten todennäköisyyttä. Hyötyjä ja haittoja on tutkittu hyvin vähän muistisairailla ja iäkkäillä henkilöillä. Lääkelaastareita käyttäessä annoksen muuttaminen tai lääkkeen lopettaminen on hitaampaa, joten lääkkeen vasteen ja haittojen tunnistaminen edellyttää tavallista tarkempaa seurantaa. Tämän vuoksi Alzheimerin tautia sairastavilla on erityisen tärkeää arvioida niin kipua, kipulääkkeiden tarvetta kuin mahdollisia haittavaikutuksiakin säännöllisesti.

Nyt julkaistu artikkeli kuuluu suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuvaan MEDALZ-tutkimukseen, jossa seurattiin vuosien 2005–2011 välisenä aikana Alzheimerin taudin diagnoosin saanutta 67 215 henkilöä, joista 13 111 aloitti opioidikipulääkkeen käytön. Heille valittiin iän, sukupuolen ja asuinalueen suhteen vastaava vertailuhenkilö, jolla ei ole kyseistä tautia ollut.

Tutkimusartikkeli:

Long-term use of opioids for non-malignant pain among community-dwelling persons with and without Alzheimer’s disease in Finland: a nationwide register-based study. Aleksi Hamina, Heidi Taipale, Antti Tanskanen, Anna-Maija Tolppanen, Niina Karttunen, Liisa Pylkkänen, Jari Tiihonen, Sirpa Hartikainen. PAIN, julkaistu verkossa 14.11.2016. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000752