woman-on-bed-of-roses

Tuore tutkimus osoittaa, että seksuaalinen halu laski voimakkaimmin naisilla, jotka olivat seitsemän vuoden tarkastelujakson ajan samassa parisuhteessa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin naisten seksuaalisten toimintojen vaihtelevuutta seitsemän vuoden tarkastelujakson aikana.

– Muutokset parisuhdestatuksessa vaikuttivat seksuaaliseen haluun niin, että naisilla, jotka olivat koko seitsemän vuoden tarkastelujakson ajan samassa parisuhteessa, oli voimakkain lasku seksuaalisessa halussa, kertoo psykologian tohtorikoulutettava Annika Gunst Turun yliopistosta.

Naisilla, jotka olivat vähintään kahdessa eri parisuhteessa tarkastelujakson aikana, oli hieman pienempi lasku halussa. Sen sijaan naisilla, jotka eivät olleet parisuhteessa tutkimuksen päätteeksi suoritetun mittausajankohdan aikana, ei ollut muutosta seksuaalisessa halussa. Parisuhteen kesto huomioitiin tilastollisissa analyyseissa.

– Tulokset viittaavat siihen, että parisuhdetekijöillä on vaikutus naisten seksuaalisten toimintojen vaihtelevuuteen. Näin ollen olisi tarpeen korostaa parisuhdetekijöitä naisten seksuaalisten toimintahäiriöiden hoidossa. Toimintoja pitäisi kuitenkin tutkia vielä lyhyellä aikavälillä, jotta voitaisiin saada monipuolisempi käsitys niiden vaihtelevuudesta, Gunst toteaa.

Tutkimuksessa Gunst tarkasteli kollegoineen naisten seksuaalista halua, kiihottumista, kykyä saada orgasmi, seksuaalista tyytyväisyyttä ja kipua seksin yhteydessä.

– Naisten seksuaaliset toiminnot vaihtelivat seitsemän vuoden aikana merkittävästi, ja yllättäen suurinta osaa vaihtelusta selitti jokin muu tekijä kuin aiempi seksuaalinen toiminta, Gunst sanoo.

Tutkituista toiminnoista naisten kyky saada orgasmi oli ajallisesti kaikista vakain. Seksuaalinen tyytyväisyys puolestaan vaihteli toiminnoista eniten tutkimuksen ajan. Sinkkunaisilla vain kyky saada orgasmi ja seksuaalinen halu olivat vakaita tutkimuksen ajan.

– Seksuaalinen halu, kyky saada orgasmi ja seksuaalinen tyytyväisyys vaikuttivat myös osittain muihin toimintoihin tutkimuksen ajan. Nämä vaikutukset olivat kuitenkin hyvin pieniä, Gunst kertoo.

Populaatiopohjaiseen otantaan perustuvaan tutkimukseen osallistui 2173 aikuista naista. Tutkimus on osa laajempaa hanketta Turun yliopiston ja Åbo Akademin psykologian laitoksilla.

Tutkimus julkaistiin Psychological Medicine -tiedelehdessä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27766993