no_smoking_sign_clip_art_23316

Jopa yli puolet leikkaukseen tulevista potilaista voidaan motivoida lopettamaan tupakan polttaminen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on pilotoitu toimintamallia, jossa sairaalan henkilökunta motivoi ja ohjaa leikkaukseen tulevia potilaita tupakoinnin lopettamiseen. Mallia pilotoitiin kiireetöntä leikkausta tarvitsevilla verisuonikirurgisilla potilailla.

”Yli puolet kokeilussa mukana olleista potilaista lopetti tupakoinnin.  Tulokset olivat niin hyviä, että Tupakoimatta leikkaukseen –toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa OYS:n kirurgisissa toimenpiteissä”, vastuualuejohtaja Heikki Wiik kertoo

Pilotoinnin kohteeksi valittiin verisuonipotilaat siksi, että heistä peräti 40 prosenttia tupakoi. Määrä on yli kaksinkertainen aikuisväestön keskimääräiseen tupakointiin verrattuna ja neljä kertaa enemmän kuin yli 65-vuotailla keskimäärin. Ilmiötä selittää tupakoinnin syy-yhteys verisuonisairauksiin. Niiden vaara lisääntyy 2 – 4-kertaiseksi tupakoinnin myötä.

”Keskeistä on keskustelu lääkärin kanssa ja ammattilaisen kannustus tupakoimattomuuteen jo leikkausarvioon lähetettäessä ja leikkausta edeltävässä arvioinnissa. Pilotissa laadittiin potilasohje, jonka avulla myös hoitajien on helpompi kannustaa ja tukea leikkaukseen valmistautuvan potilaan tupakoinnin lopettamista”, sanoo asiantuntijalääkäri Veikko Kujala perusterveydenhuollon yksiköstä.

Tupakointi on suositeltavaa lopettaa 4 – 8 viikkoa ennen leikkausta. Jos lopettaminen ei onnistu, leikkauksen riskit kasvavat ja toipuminen on hitaampaa. Myös leikkausten jälkeisten komplikaatioiden todennäköisyys on suurempi ja uusintakäyntejä sairaalaan tarvitaan enemmän. Tupakointi voi joskus olla jopa peruste siirtää leikkaus myöhempään ajankohtaan.

”Tupakoinnin lopettaminen ennen leikkausta on tärkeää potilaan elämänlaadun kannalta, mutta se säästää myös yhteiskunnan resursseja”, Kujala sanoo.

Tupakoimatta leikkaukseen potilasohje:

https://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/38665_Potilasohje_22082016_PPSHP_valmis.pdf