9bc716f9-f3ba-49fe-9c81-199d61cd84c9-main_image

Tänään 30-vuotisjuhliaan viettävä Hiv-tukikeskus (entinen Aids-tukikeskus) on saanut toimintansa aikana todistaa niitä historiallisia mullistuksia, joita toimiva hiv-lääkitys on tuonut tullessaan. Hiv on muuttunut kuolemantuomiosta krooniseksi sairaudeksi, jonka kanssa voi elää täysipainoista ja oireetonta elämää. Viimeisimmät tutkimustulokset todistavat, että lääkitys estää hivin tarttumisen suojaamattomassa seksissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös Hiv-tukikeskuksen toiminta on saanut uusia muotoja. Tähän liittyen Hiv-tukikeskus muuttaa nimensä Hivpointiksi ja uudistaa organisaation visuaalisen ilmeen vuoden 2017 alussa.

– Hiv-tartunnan saaneiden tukeminen on edelleen tärkeä osa toimintaa, mutta painopiste on nykyisin ennaltaehkäisyssä ja vaikuttamistyössä. Hivpoint-nimi kuvaa paremmin toimintaamme kansainvälistyvässä Suomessa. Meillä on hiviin liittyvät pointit hallussa ja olemme se paikka, josta saa tietoa ja tukea hiviin liittyvissä kysymyksissä, toteaa Hiv-tukikeskuksen toiminnanjohtaja Jukka Keronen.

Vahvaa näyttöä kohdennetuista, matalan kynnyksen hiv-testauspalveluista

Hiv-tukikeskus muutti testauskäytäntöjään vuonna 2014 kohdistamalla testauspalvelut yhä paremmin hiv-ennaltaehkäisytyön kohderyhmille. Testausta toteutetaan anonyymisti ja ilman ajanvarausta Hiv-tukikeskuksen toimipisteissä. Lisäksi käytössä on myös hiv-testausauto, joka vie hiv-pikatestauksen sinne, missä ihmiset liikkuvat ja viettävät aikaa. Kohdennetun testauksen ja matalan kynnyksen ansiosta Hiv-tukikeskuksen testeissä löydetään enemmän kuin kymmenesosa kaikista Suomessa todetuista uusista hiv-tartunnoista. Miesten välisen seksin hiv-tartunnoista jopa kolmasosa todetaan Hiv-tukikeskuksessa.

Ilmainen ehkäisy kaikille nuorille

Hiv-tukikeskus kannattaa myös Suomen eri kaupungeissa tehtyjä kuntalaisaloitteita ilmaisen ehkäisyn saamiseksi kaikille nuorille. Etenkin silloin, kun tämä tarkoittaa ilmaisten kondomien jakelua ja siihen liitettyä moniarvoista seksuaalikasvatusta. Hiv on nuorilla harvinainen, mutta muiden seksitautien yleisyys kertoo suojaamattoman seksin yleisyydestä.

– Nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita tulee tehostaa, kuten sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet. THL:n suosituksen mukaan seksuaaliterveydestä tulee huolehtia nuoren seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä tai muusta taustasta riippumatta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien mukaisesti. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja seksitautitartuntojen määrä on vähentynyt, toteaa Hiv-säätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Hiv-tukikeskus – jo 30 vuotta hiv-työtä

  • Aids-tukikeskus perustettiin vuonna 1986
  • Järjestö säätiöitiin vuonna 1997, jolloin perustettiin Hiv-säätiö
  • Aids-tukikeskus muutti nimensä Hiv-tukikeskukseksi vuonna 2011
  • Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtaja vuonna 2016 kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, varapuheenjohtajina kansanedustaja Annika Saarikko ja Otso Arponen
  • Hiv-tukikeskuksen toiminnan tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen
  • Hiv-tukikeskuksen palveluihin kuuluvat valtakunnalliset puhelin- ja nettineuvontapalelut, nimetön ja maksuton hiv-pikatestaus, tuki- ja sosiaalipalvelut hiv-tartunnan saaneille sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnatut koulutuspalvelut ja materiaalituotanto
  • Kohdennetun ennaltaehkäisy- ja vaikuttamistyön muotoja ovat nuorten seksuaaliterveyden edistämistyö, matkailijoiden hiv-tartuntojen ennaltaehkäisytyö, monikulttuurinen hiv-työ sekä miesten kesken turvallisesti –työ
  • Hiv-tukikeskus muuttaa nimensä Hivpointiksi vuonna 2017