diabetes-528678_960_720

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että hiljattain löydetyllä uudella immuunijärjestelmän T-solutyypillä saattaa olla keskeinen rooli tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Näiden follikulaaristen auttaja-T-solujen määrä lisääntyy veressä tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen yhteydessä, ja tämä ilmiö on yhteydessä taudille ominaisiin autovasta-aineisiin.

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa immuunijärjestelmä tuhoaa haiman insuliinia tuottavat beetasolut. Sairastuminen tapahtuu tyypillisesti lapsuusiässä. Taudin puhkeamista ennustavat autovasta-aineet, joita voidaan havaita tyypin 1 diabetekseen sairastuvien lasten veressä usein jo vuosia ennen varsinaista sairastumista.

T-solut ovat immuunisoluja, joilla on keskeinen rooli muun immuunijärjestelmän säätelyssä. Follikulaariset auttaja-T-solut ovat hiljattain tunnistettu T-solujen alaluokka, jotka säätelevät vasta-aineita tuottavien B-solujen aktivoitumista. Koska tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen liittyy keskeisesti autovasta-aineiden ilmeneminen, on mahdollista, että follikulaaristen auttaja-T-solujen aktivoitumisella on rooli sairastumisessa. Tätä ajatusta tukevat myös tyypin 1 diabeteksen hiirimalleissa hiljattain saadut tulokset.

Akatemiatutkija Tuure Kinnusen johtamassa tutkimuksessa hyödynnettiin kansainvälisesti tunnettua suomalaista DIPP-tutkimuskohorttia. Siinä tyypin 1 diabeteksen kehittymistä seurataan lapsilla, joilla on kohonnut geneettinen riski sairastua tautiin. Nyt julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin kohortin verinäytteitä tutkimalla, että follikulaaristen auttaja-T-solujen määrä lisääntyi veressä juuri ennen taudin puhkeamista. Tämä ilmiö havaittiin ainoastaan niillä lapsilla, joilla todettiin useita tyypin 1 diabetekseen liittyviä autovasta-aineita veressä, mikä viittaa yhteyteen follikulaaristen auttaja-T-solujen aktivaation ja autovasta-aineita tuottavien B-solujen välillä.

Tulokset viittaavat siihen, että B-soluja aktivoivilla follikulaarisilla auttaja-T-soluilla on keskeinen rooli tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Siten näihin soluihin kohdistuvat immunologiset hoidot voisivat olla tulevaisuudessa tehokkaita taudin puhkeamisen ehkäisyssä.

Tulokset on julkaistu Diabetes-lehden verkkoversiossa. Tutkimusyhteistyöhön osallistui tutkijoita Turun, Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistoista.

Alkuperäisartikkeli:

Circulating CXCR5+PD-1+ICOS+ Follicular T Helper Cells Are Increased Close to the Diagnosis of Type 1 Diabetes in Children with Multiple Autoantibodies. Tyyne Viisanen, Emmi-Leena Ihantola, Kirsti Näntö-Salonen, Heikki Hyöty, Noora Nurminen, Jenni Selvenius, Auni Juutilainen, Leena Moilanen, Jussi Pihlajamäki, Riitta Veijola, Jorma Toppari, Mikael Knip, Jorma Ilonen, Tuure Kinnunen. Diabetes 2016 Oct; db160714. http://dx.doi.org/10.2337/db16-0714