test-tubes

Turussa on kehitetty munasarjasyövän kasvainmerkkiainediagnostiikkaan uusi menetelmä. Sen avulla voidaan parantaa munasarjasyövän havaitsemista, sillä menetelmä erottaa hyvän- ja pahanlaatuisten kudosten tuottaman merkkiaineen toisistaan. Menetelmän avulla voidaan parantaa myös hoitotulosten seurantaa ja ennakoida taudin uusiutumista. Tutkimuksessa käytettiin Turun yliopiston biotekniikan laitoksen teknologiaosaamista ja Tyksin Naistenklinikalla kerättyjä munasarjasyöpä- ja endometrioosipotilaiden verinäytteitä.   

Uusi testi kehitettiin Turun yliopiston biotekniikan ja patologian yksiköiden, Tyksin Naistenklinikan ja Amsterdamin Vrije Universiteitin tutkijoiden yhteistyönä.

– Munasarjasyövän diagnostiikka perustuu kliinisiin löydöksiin, kuvantamiseen ja kasvainmerkkiaineisiin, joista käytetyin on vereen erittyvä kasvainmerkkiaine CA-125. Veritestiä käytetään sekä munasarjasyövän ensivaiheen diagnostiikassa että hoitovasteen arvioinnissa ja taudin seurannassa, selvittää synnytys- ja naistentautien professori ja Tyksin Naistenklinikan toimialuejohtaja Seija Grénman.

CA-125 koostuu valkuaisaineesta ja sokerirakenteista ja aiemmat menetelmät ovat mitanneet nimenomaan valkuaisaineen pitoisuutta veressä. Yhdistämällä CA-125 määritykseen syövälle ominaisten sokerirakenteiden tunnistaminen, voidaan erikseen mitata syöpäperäinen CA-125 ja parantaa veritestin luotettavuutta ja herkkyyttä.

Myös hyvänlaatuiset tilat kuten endometrioosi ja raskaus nostavat CA-125 pitoisuuksia aiheuttaen turhia lisätutkimuksia ja toimenpiteitä. Uudessa testissä perinteiseen vasta-ainetestiin, jolla CA-125 pitoisuutta mitataan, yhdistettiin nanopartikkeleihin liitetty sokerirakenteita sitova lektiini. Toisin kuin perinteinen menetelmä, lektiini-nanopartikkeli-menetelmä erotti syöpäperäisen CA-125:n hyvänlaatuisissa kudoksissa tuotetusta CA-125:stä.

– Käyttämällä Tyksin naistenklinikalla kerättyjä munasarjasyöpä- ja endometrioosipotilaiden verinäytteitä pystyimme osoittamaan, että uusi testi erottaa pahanlaatuisesta ja hyvänlaatuisesta kudoksesta erittyvän CA-125:n myös kliinisissä näytteissä. Hoidettujen syöpäpotilaiden seurantanäytteitä tutkittaessa totesimme, että lektiini-nanopartikkeli-menetelmällä mitattu CA-125 ennusti taudin uusiutumista paremmin kuin perinteinen CA-125-mittaus, kertoo patologian professori Olli Carpén.

Biotekniikan professori Kim Pettersonin mukaan uusi menetelmä on edullinen ja kaupallisesti sovellettavissa, ja tekninen konsepti sopii myös muiden kasvainmerkkiaineiden mittaukseen.

– Laaja brittiläinen UKCTOCS-tutkimus esitti äskettäin lupaavia tuloksia CA-125:stä munasarjasyövän seulonnassa. Jatkossa olisikin mielenkiintoista selvittää, sopisiko lektiini-nanopartikkeli-menetelmä myös munasarjasyövän seulontaan, pohtii Carpén.

Alkuperäisjulkaisu: A nanoparticle-lectin-immunoassay improves discrimination of serum CA125 from malignant and benign sources. Clinical Chemistry clinchem.2016.257691; DOI: 10.1373/clinchem.2016.257691

http://clinchem.aaccjnls.org/content/early/2016/08/11/clinchem.2016.257691

Tutkijoista Seija Grénman, Johanna Hynninen ja Antti Perheentupa työskentelevät Tyksin Naistenklinikka-toimialueella ja Niina Koivuviita Tyksin Medisiinisellä toimialueella (sisätaudit). Olli Carpén ja Kaisa Huhtinen työskentelevät Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella ja Tyks-Sapa-liikelaitoksen Patologian palvelualueella. Matti Poutanen työskentelee biolääketieteen laitoksella ja Turun tautimallikeskuksessa.

Kim Pettersson, Kamlesh Gidwani, Henna Kekki ja Urpo Lamminmäki työskentelevät Turun yliopiston biotekniikan laitoksella.

Sandra van Vliet ja Yvette van Kooyl työskentelevät Amsterdamissa Vrije Universiteitin lääketieteellisen keskuksen molekyylibiologian ja immunologian yksikössä. 

Professori Olli Carpén työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston lisäksi Helsingin yliopiston patologian oppiaineessa ja dosentti Annika Auranen Taysin Naistentautien ja synnytysten vastuualueella.