cigarette-butt

Lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus Suomessa on laskenut dramaattisesti viime vuosina. On todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen, sanovat tutkijat.

Lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon (SAV) on aiemmin arvioitu sairastuvan Suomessa lähes tuhat ihmistä vuodessa, suuri osa heistä työikäisiä. Sairastuneista jopa puolet kuolee vuoden kuluessa sairastumisesta. Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon aiheuttaa aivoverisuonipullistuman, aneurysman, puhkeaminen, josta seuraa aivopaineen äkillinen nousu.Tupakointi on yksi aivoaneurysman puhkeamisen merkittävimmistä riskitekijöistä.

Neurology-tiedelehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon yleisyyden muutokset 15 vuoden ajalta (1998-2012), ja niitä verrattiin muutoksiin tupakoinnin yleisyydessä. Tulokset osoittivat, että lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on Suomessa jopa puolet pienempi kuin aikaisemmin on oletettu. Sairastuneiden määrä on nopeassa laskussa, ja tämä lasku on erityisen selvää nuoremmissa ikäluokissa.

c7b3ae88-6138-4375-ae5a-721a67d79d90-original

Aivoverisuonipullistuma keskimmäisten aivovaltimoiden haarautumiskohdassa. (Kuva: Miikka Korja)

b465577e-51d6-418d-aada-4e6097312a5b-original

Viidentoista vuoden aikana SA-vuotojen esiintyvyys laski alle 50-vuotiailla naisilla 45 prosenttia ja alle 50-vuotiailla miehillä 38 prosenttia. Yli 50-vuotiailla naisilla SAV:n esiintyvyys laski samana aikajaksona 16 prosenttia ja miehillä 26 prosenttia. Seuranta-aikana 15 – 64-vuotiaiden suomalaisten tupakointi väheni 30 prosenttia.

– On poikkeuksellista, että näin lyhyessä ajassa minkään sydän- ja verisuonitaudin ilmaantuvuus laskee väestötasolla näin dramaattisesti, sanoo toinen tutkimuksen päätekijöistä, Suomen molekyylilääketieteen instituutin johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. – Vaikka syy-seuraussuhdetta ei pysty koko maan kattavissa tutkimuksissa selvittämään, on hyvin todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimenpiteet Suomessa ovat vaikuttaneet tämän rajun aivoverenvuodon ilmaantuvuuden vähenemiseen.

Aivoaneurysmat ovat jokseenkin yleisiä – yli 70-vuotiaista niitä voi esiintyä jopa yli 10 prosentilla – mutta suurin osa niistä ei koskaan puhkea. Tutkijat ovat vuosikymmenet pyrkineet löytämään tekijöitä, joiden avulla voitaisiin tunnistaa ne potilaat, joilla aneurysman puhkeamisen riski on suuri ja jotka sen vuoksi tulisi hoitaa.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi on yksi tärkeimmistä puhkeamiselle altistavista tekijöistä, joten siinä mielessä nyt havaittu yhteys tupakoinnin vähenemisen ja SAV:n vähenemisen välillä ei ole yllättävä, toteaa toinen nyt julkaistun tutkimuksen päätekijöistä, neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.

SAV:n YLEISYYDESTÄ EI OLE OLLUT LUOTETTAVAA TIETOA

Dosentti Miikka Korja huomauttaa, että suurimassa osassa maailman maita SAV:n yleisyyttä ei tunneta, koska välittömästi vuotoon sairaalan ulkopuolella kuolleet potilaat luokitellaan usein virheellisesti sydänkuolemiksi. Suomessa suurimmalle osalle sairaalan ulkopuolella kuolleista tehdään ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi, jolloin myös SAV-kuolemat paljastuvat.

– Tutkimuksen mukaan noin joka neljäs aivokalvonalaisen vuodon saaneista kuoli sairaalan ulkopuolella tai sairaaloiden ensiavussa. Kaikki pohjoismaat huomioivat SA-vuodon yleisyysarvioinnissaan myös sairaaloiden ulkopuolella kuolleet eikä SAV:n esiintyvyydessä ole eroja pohjoismaiden välillä. Silti jopa lääketieteen huippulehdissä on toistuvasti esitetty arvioita, että Suomessa SAV olisi poikkeuksellisen yleinen, ja tämän vuoksi suomalaisia SAV- ja aneurysmatutkimuksia ei ole usein huomioitu katsauksissa ja suosituksissa. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puolla tätä käsitystä, Korja sanoo.

Viite: Korja M, Lehto H, Juvela S, Kaprio J. Incidence of subarachnoid hemorrhage is decreasing together with decreasing smoking rates. Neurology, 2016. Published online ahead of print 12 Aug, 2016. DOI: 10.1212/WNL.0000000000003091

Lisää aiheesta:

Sex, Smoking, and Risk for Subarachnoid Hemorrhage (STROKE 21.7.2016)

Tupakointi ja korkea verenpaine moninkertaistavat naisten riskin sairastua aivoverenvuotoon
(2013)