Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Tutkimukset

Loppuvuodesta syntynyt lapsi saa ADHD-diagnoosin todennäköisemmin

Peruskoulussa luokan nuorimman ja vanhimman lapsen ero voi olla jopa kaksitoista kuukautta. Ikäluokan nuorimpien kypsymättömyys saattaa johtaa virheelliseen arvioon aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä (ADHD), osoittaa Turun yliopiston ja Nottinghamin yliopiston tutkimus. Suhteellisen ikävaikutuksen yhteyttä diagnoosiin selvittävä väestötutkimus toteutettiin Turun yliopiston ja Nottinghamin yliopiston yhteistyönä. Tutkimusaineisto käsitti kaikki Suomessa vuosina 1991–2004 syntyneet lapset, jotka olivat saaneet […]

Posted in Neurologia, Turun yliopisto, Tutkimukset | Comments Off on Loppuvuodesta syntynyt lapsi saa ADHD-diagnoosin todennäköisemmin

Kysely: Sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle

Saattohoidon kehittämiseen ja koulutukseen toivotaan laajasti parannusta Selvä enemmistö eli 64 prosenttia sairaanhoitajista on sitä mieltä, että potilaan oikeus eutanasiaan pitäisi laillistaa, selviää Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Seitsemän kymmenestä (69 %) sairaanhoitajasta katsoo, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät itse tekemään päätöksen eutanasiasta. Valtaosa kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista hoitaa kuolevia potilaita ainakin joskus. […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Kysely: Sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle

Tyksin Sydänkeskuksen tutkimus: Nuoret sepelvaltimotautipotilaat päätyvät liian usein työkyvyttömyyseläkkeelle

Alle 50-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden eliniänennuste on ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen jälkeen yleensä hyvä. Tästä huolimatta nuoret potilaat jäävät ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen jälkeen yllättävän usein työkyvyttömyyseläkkeelle. Tulokset käyvät ilmi Tyksin Sydänkeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Lääketieteen lisensiaatti Anna Lautamäen ja tutkimusryhmän tutkimus käsitteli nuorten potilaiden työkyvyttömyyttä sepelvaltimotautitoimenpiteen jälkeen. Yhteensä 1003 sepelvaltimoiden pallolaajennuspotilasta ja 146 ohitusleikattua potilasta osallistui tutkimukseen. […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Tyksin Sydänkeskuksen tutkimus: Nuoret sepelvaltimotautipotilaat päätyvät liian usein työkyvyttömyyseläkkeelle

D-vitamiinin puutos lisää kroonisen päänsäryn riskiä

Juuri julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan D-vitamiinin puutos voi lisätä kroonisen päänsäryn riskiä. Tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä.  Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) tutkittiin kalsidiolin eli D-vitamiinin pitoisuus seerumista ja kartoitettiin päänsäryn esiintymistä noin 2600:lta 42–60-vuotiaalta mieheltä vuosina 1984–1989. Heistä 68 prosentilla seerumin D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota yleisesti pidetään D-vitamiinipuutoksen rajana.  Kroonista, vähintään viikoittaista päänsärkyä esiintyi 250 miehellä. Toistuvaa päänsärkyä raportoineilla miehillä seerumin D-vitamiinipitoisuus oli pienempi kuin muilla. Kun tutkimusjoukko jaettiin neljään ryhmään seerumin D-vitamiinipitoisuuden […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on D-vitamiinin puutos lisää kroonisen päänsäryn riskiä

Tyksistä johdettu suomalainen monikeskustutkimus todisti: Eteisvärinä todetaan liian usein vasta aivotapahtuman yhteydessä

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö, johon liittyy merkittävä aivoinfarktin riski. Joka neljäs aivoinfarkti liittyykin eteisvärinään. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että eteisvärinä diagnosoidaan aivan liian usein vasta aivoinfarktin tai ohimenevän TIA-kohtauksen yhteydessä etenkin keski-ikäisillä terveillä henkilöillä. Jotta näin ei kävisi, oireettomatkin  eteisvärinäpotilaat tulisi löytää nykyistä aikaisemmin, jotta aivoinfarkteilta suojaava hoito voitaisiin aloittaa ajoissa. Aivoinfarktin riskiä voidaan […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Tyksistä johdettu suomalainen monikeskustutkimus todisti: Eteisvärinä todetaan liian usein vasta aivotapahtuman yhteydessä

Yli puolet suomalaisista uskoo, että levinneestä rintasyövästä voi parantua – asiantunteva vertaistuki on potilaalle merkityksellistä

Rinnasta muualle elimistöön levinnyt syöpä on sairaus, jota voidaan hoitaa, muttei pysyvästi parantaa. Pfizerin teettämän kyselytutkimuksen mukaan jopa 61% suomalaisista uskoo, että levinneestä rintasyövästäkin voi parantua1. Tällä voi olla vaikutusta siihen, kuinka ympäristö kohtaa levinneeseen rintasyöpään sairastuneen henkilön. Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain yli 5 000 naista2. Lähes 1 000 naista saa diagnoosin levinneestä rintasyövästä2. Vain […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Yli puolet suomalaisista uskoo, että levinneestä rintasyövästä voi parantua – asiantunteva vertaistuki on potilaalle merkityksellistä

Biohit Oyj tuo markkinoille käänteentekevän GastroPanel®-pikatestin

GastroPanel®-pikatesti tehdään vastaanotolla sormenpääverinäytteestä. Uusi testi on edelleen kehitetty Biohitin ainutlaatuisesta GastroPanel®-helikobakteeritestistä. GastroPanel®-pikatesti eroaa käytössä olevasta testiversiosta siten, että tuloksen saa jo saman potilaskäynnin aikana. Näin säästetään tarpeettomia potilaskäyntejä ja kustannuksia sekä nopeutetaan jatkotutkimuksiin ja tarvittavaan hoitoon pääsyä ja siten edistetään potilasturvallisuutta. Pitkäaikaisseurantaan perustuvat tutkimukset osoittavat yhtäpitävästi sen, että GastroPanel®-testin atrofista gastriittia osoittavat merkkiaineet ovat […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Biohit Oyj tuo markkinoille käänteentekevän GastroPanel®-pikatestin

Suuri suomalainen syöpägallup: 69 % suomalaisista kokee, että syöpäpotilaita tulisi hoitaa hintaa katsomatta

Kuva: National Cancer Institute \ Univ. of Chicago Comprehensive Cancer Center Tänään julkaistu suuri suomalainen syöpägallup kartoitti suomalaisten tietotasoa syöpähoidoista sekä vallitsevaa asenneilmastoa syövän hoitoon ja hoidon maksamiseen liittyen. Tulokset osoittavat, että suomalainen syövänhoito koetaan laadukkaaksi, mutta suomalaisten tietotaso syövän eri hoitomuotoihin liittyen on heikkoa. Syövän hoitamiseen liittyvä asenneilmasto on silti hoitomyönteinen: 69 % vastaajista kokee, […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Suuri suomalainen syöpägallup: 69 % suomalaisista kokee, että syöpäpotilaita tulisi hoitaa hintaa katsomatta

Tyksin ja THL:n tutkijat: Pallolaajennettujen ja ohitusleikattujen potilaiden ennuste parantunut Suomessa

Sepelvaltimotautia sairastavien ohitusleikattujen tai pallolaajennettujen potilaiden ennuste on parantunut merkittävästi 2000-luvulla verrattuna 1990-lukuun. Tulokset käyvät ilmi tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) rekisteritutkimuksesta, joka on tehty yhteistyössä Tyksin Sydänkeskuksen tutkijoiden kanssa. Suomessa tehtiin vuosina 1994–2013 sepelvaltimoiden pallolaajennus 85 482 potilaalle ja ohitusleikkaus 74 338 potilaalle. Sepelvaltimon pallolaajennusten vuosittainen määrä nelinkertaistui ja ohitusleikkausten määrä laski kolmannekseen seuranta-aikana, […]

Posted in Tutkimukset | Comments Off on Tyksin ja THL:n tutkijat: Pallolaajennettujen ja ohitusleikattujen potilaiden ennuste parantunut Suomessa

Kyamk tutki kymenlaaksolaisia miehiä: Asuinalue ja tulotaso vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat tutkineet kymenlaaksolaisten miesten terveyskäyttäytymistä ja terveyden edistämistä yhteisessä hankkeessa. Interventioiden toteuttamisessa ovat olleet mukana Sotek ja Kakspy ry. Tiistaina 18.10.2016 järjestettävässä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia, joita asiantuntijat kommentoivat. Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edistämisessä -hanke kohdistui kymenlaaksolaisiin 18 – 64-vuotiaisiin miehiin. Heidän terveyskäyttäytymistään ja elintapojaan selvitettiin 1 000 […]

Posted in Tutkimukset, Vapaa-Aika | Comments Off on Kyamk tutki kymenlaaksolaisia miehiä: Asuinalue ja tulotaso vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA