Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Tartuntataudit

A-klinikkasäätiö: C-hepatiitti otettava vakavasti Suomessa

Suomen C-hepatiittistrategia (2017–2019) tähtää uusien C-hepatiittitartuntojen ehkäisemiseen ja C-hepatiitin hoidon edistämiseen. Strategia painottaa tietoisuuden lisäämistä C-hepatiitin tarttumisesta, mahdollisuuksia saada huumeiden käyttövälineet vaihdettua ja opioidikorvaushoidon parempaa tarjontaa. C-hepatiitin torjuntatoimet tulee suunnata ensisijaisesti riskiryhmiin eli ruiskuhuumeiden käyttäjiin ja vankeihin. C-hepatiittistrategiassa tuodaan esiin, että uuden sukupolven lääkkeet mahdollistavat kaikkien C-hepatiittiviruksen kantajien hoidon maksavaurion asteesta ja mahdollisesta päihteidenkäytöstä riippumatta. […]

Posted in Tartuntataudit | Comments Off on A-klinikkasäätiö: C-hepatiitti otettava vakavasti Suomessa