Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Lääkehoito

Tyksin korvatulehdustutkijoilla uutta tietoa: Lapsen korvatulehduksen jälkitarkastus ei aina tarpeen

Tuore Tyksissä pikkulapsilla tehty korvatulehdustutkimus nostaa pohdittavaksi välikorvatulehdusten jälkeen rutiininomaisesti kuukauden kuluttua tehdyt jälkitarkastukset. Samanlaista jälkitarkastuskäytäntöä ei ole muualla kuin Suomessa. Ns. korvakierteessä olevia lapsia, joita on 10–20 prosenttia, tulisi sen sijaan seurata yksilöllisemmin ja selvittää, miksi he sairastavat niin paljon.   Tuoreen Turussa pikkulapsilla tehdyn tutkimuksen mukaan korvatulehdukseen liittyvän eritteen häviäminen välikorvasta kestää hyvin vaihtelevia […]

Posted in Lääkehoito, Terveydenhoito | Comments Off on Tyksin korvatulehdustutkijoilla uutta tietoa: Lapsen korvatulehduksen jälkitarkastus ei aina tarpeen

Alueelliset erot muistisairaiden psyykenlääkkeiden käytössä vähenivät 2005–2011

Erityisvastuualueiden väliset erot Alzheimerin tautia sairastavien psyykenlääkkeiden käytössä diagnoosia seuraavan vuoden aikana vähenivät vuosien 2005–2011 aikana, osoitti tuore Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Silti psyykenlääkkeiden käyttö oli hyvin yleistä myös vuonna 2011. Kun tarkasteltiin lääkkeidenkäyttöä vuoden kuluttua diagnoosista, vuonna 2005 psyykenlääkettä käyttäneiden osuus Alzheimerin tautia sairastavista vaihteli 46–51 prosentin välillä erityisvastuualueittain. Yleisimmin käytettyjä olivat bentsodiatsepiinit ja niiden […]

Posted in Itä-Suomen yliopisto, Lääkehoito | Comments Off on Alueelliset erot muistisairaiden psyykenlääkkeiden käytössä vähenivät 2005–2011

:VÄITÖS: Psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita käytetään runsaasti iäkkäille muistihäiriöpotilaille

Psykoosilääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käyttö on yleistä iäkkäiden muistihäiriöpotilaiden hoidossa. Niitä käytetään runsaasti etenkin laitoshoidossa oleville potilaille, osoittaa lääketieteen lisensiaatti Marja Kurosen väitöstutkimus. Kurosen mukaan tulokset antavat aihetta huoleen. Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon asiakkaista suuri osa kärsii eriasteisesta muistisairaudesta. Se aiheuttaa lähes jokaiselle jossain sairauden vaiheessa käytösoireita. Näitä oireita ovat muun muassa ahdistuneisuus, masentuneisuus, kiihtyneisyys […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on :VÄITÖS: Psykoosilääkkeitä ja fyysisiä rajoitteita käytetään runsaasti iäkkäille muistihäiriöpotilaille

Piikkikammo ei ole vain lasten juttu

Joka kymmenes suomalainen kärsii piikkikammosta. Neulapelko ei ole vain lasten juttu, mutta useimmiten se on peräisin lapsuudesta. Helpotusta kammoon voi saada osaavan laboratoriohoitajan avulla, mutta eroon siitä voi päästä ainoastaan toistuvien onnistumisten avulla. Piikkikammo aiheuttaa fysiologisia oireita kymmenelle prosentille suomalaisista. Useimmat pelkäävät piikistä johtuvaa kipua, mutta toisia kuvottaa ajatus, että neulalla joko viedään jotain kehosta […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Piikkikammo ei ole vain lasten juttu

Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

Suomen Farmasialiitto on huolissaan herkästi tarttuvien tautien rokotuskattavuuden vähenemisestä ja rokottamiseen liittyvistä vääristä uskomuksista. Niin pitkään kuin suurin osa väestöstä on rokotettu, olemme turvassa epidemioilta.  Rokotuskattavuuden heikentyessä vähenee myös rokotusten laumasuoja. Jo kertaalleen voitetut vakavat sairaudet saattavat palata. Farmasialiiton mukaan pahimmillaan Suomessa voi muutaman vuoden päästä olla koululuokkia, joista laumasuoja puuttuu tai on lähes olematon. […]

Posted in Lääkehoito, Suomen Farmasialiitto | Comments Off on Rokottamattomuus uhkaa jo koulujen laumasuojaa

Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumia Alzheimerin tautia sairastavilla

Juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa osoitettiin, että bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö kasvattaa lonkkamurtuman riskiä 43 prosentin verran Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä. Lonkkamurtuman riskiä tutkittiin suomalaisilla kotona asuvilla Alzheimerin tautia sairastavilla. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of the American Medical Directors Association -lehdessä. Tutkimuksen aikana 21 prosenttia Alzheimerin tautia sairastavista henkilöistä aloitti bentsodiatsepiinien ja […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Bentsodiatsepiinien ja niiden kaltaisten lääkkeiden käyttö lisää lonkkamurtumia Alzheimerin tautia sairastavilla

Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoitti, että eri dementialääkkeiden käyttäjistä memantiinia käyttävillä on suurin riski sairastua keuhkokuumeeseen. Myös rivastigmiinilaastarin käyttöön liittyy kohonnut keuhkokuumeen riski. Tutkimuksessa havaittiin, että keuhkokuumeen riski oli pienin donepetsiiliä tai galantamiinia käyttävillä potilailla. Sen sijaan memantiinin käyttäjien riski sairastua keuhkokuumeeseen oli 1.6-kertainen ja rivastigmiinilaastarin käyttäjien riski 1.15-kertainen donepetsiilin käyttäjiin verrattuna. Rivastigmiinia kapselimuodossa […]

Posted in Lääkehoito, Neurologia | Comments Off on Dementialääkkeistä memantiinin käyttöön liittyy suurin keuhkokuumeen riski

Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä

Antibioottien liiallisen käytön riskit ovat hyvin suomalaisten tiedossa. Kysyttäessä omasta antibioottien käytöstä, 80 prosenttia vastaajista kertoo pyrkivänsä välttämään liiallista lääkkeen käyttöä. Tulos käy ilmi MSD Finland Oy:n IRO Research -tutkimusyhtiöllä teettämästä kyselytutkimuksesta. Antibioottien liikakäyttö on ongelma, sillä se aiheuttaa antibioottiresistenssiä eli bakteerien vastustuskykyä antibiootteja vastaan. MSD:n tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista ymmärtää tämän ja on sitä […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Suomalaiset: Antibiootteja käytetään liikaa, 80 prosenttia kertoo pyrkivänsä välttämään liikakäyttöä

Antibioottiresistenssi on lähitulevaisuuden todellinen uhka

Suomen Farmasialiitto on esittänyt yhdessä muiden pohjoismaisten farmasialiittojen kanssa vakavan huolen lähitulevaisuudessa terveyden ylläpitoa uhkaavasta antibioottiresistenssistä. Liiton mukaan antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen haaste, joka edellyttää vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä. Farmaseuttien ja proviisorien asiantuntemusta tulisi hyödyntää entistä enemmän antibioottiresistenssin torjunnassa. Laadun ja turvallisuuden on oltava ohjaavia periaatteita kaikessa antibiootteihin liittyvässä toiminnassa.   ”Kannustimia uusien antibioottien kehittämiseen on lisättävä, […]

Posted in Lääkehoito, Suomen Farmasialiitto | Comments Off on Antibioottiresistenssi on lähitulevaisuuden todellinen uhka

B12-vitamiinin puutos jää valitettavan usein diagnosoimatta ja hoitamatta eritoten vanhusväestössä

Viime aikoina on päivä- ja aikakauslehdistössä sekä myös Suomen Lääkärilehden (SLL) palstoilla käyty vilkasta keskustelua B12-vitamiinin ympärillä. Yllättävintä tässä SLL:ssä käydyssä keskustelussa on ollut se, että osaksi diagnostiikkaa on ehdotettu otettavaksi mukaan hoitokokeilu, jossa B12-vitamiinin puutteen syiden tarkemman selvittelyn asemesta ehdotetaan kokeiltavaksi B12-vitamiinin antamista pistoksena lihakseen 1–2 viikon välein kolme kertaa (1). Nykyaikaisen lääkehoidon perusta […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on B12-vitamiinin puutos jää valitettavan usein diagnosoimatta ja hoitamatta eritoten vanhusväestössä