Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

Diabetes

Selvitys: Suuria alueellisia eroja sensorien ja insuliinipumppujen saatavuudessa

Diabetesliitto selvitti tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten kokemuksia hoitotarvikkeiden saatavuudesta kudossokerin sensoroinnin ja insuliinipumppujen osalta. Tuloksissa havaittiin merkittäviä alueellisia eroja ja organisaatioiden epäyhtenäisiä käytänteitä hoitotarvikkeiden myöntämisessä. Kysely toteutettiin verkossa, ja vastaajia oli 713. Kyselyn avulla selvitettiin alkuvuodesta julkaistun insuliinipuutosdiabeteksen Käypä hoito -suosituksen toteutumista. Käypä hoito -suosituksessa listataan, ketkä erityisesti hyötyisivät uudesta hoitoteknologiasta. Kysely paljasti, ettei […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Selvitys: Suuria alueellisia eroja sensorien ja insuliinipumppujen saatavuudessa

Diabetesta sairastavien jalkojen tutkiminen unohtuu liian helposti terveydenhuollossa – vain puolet tutkitaan

Diabetesliiton ja AstraZenecan yhteistyössä tekemässä verkkokyselyssä kävi ilmi, että jalkojen terveydentila oli menneen vuoden aikana tutkittu vain noin puolelta (52 %) kyselyyn vastanneista 792 henkilöstä jolla on diabetes. Vain alle 30 prosenttia kyselyyn vastanneista tiesi jalkojensa riskiluokan. –Jalkojen riskiluokitus on yksinkertainen työkalu, jonka perusteella voidaan kohdistaa jalkojen omahoitoa ja jalkojenhoitopalvelujen tarjontaa kustannustehokkaasti. Tärkeintä on toki, […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Diabetesta sairastavien jalkojen tutkiminen unohtuu liian helposti terveydenhuollossa – vain puolet tutkitaan

Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä

Suomalaistutkimuksessa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa. Tulokset yllättivät: diabetesta sairastaneet henkilöt siirtyivät harvemmin ennenaikaisesti eläkkeelle kuin sitä sairastamattomat. Ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyneiden keskuudessa diabetesta sairastaneet olivat töissä keskimäärin kaksi vuotta pidempään kuin sitä sairastamattomat.   Tutkimus perustui laajaan Helsingin syntymäkohorttitutkimuksen aineistoon, jossa yhdisteltiin tietoja vuosina 1934–1944 Helsingissä […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä

:KUUNTELE JUTTU: Harva suomalainen tietää – diabetes lisää alttiutta suusairauksille

Tänään maanantaina 14.11. vietetään maailman diabetespäivää. Suomessa kansantaudiksi yleistynyttä diabetesta sairastaa jopa puoli miljoonaa. Diabetes on siitä häijy sairaus, että se vaikuttaa terveyteen ja erityisesti suun terveyteen monella tavalla. Arvioidaan, että 40 prosenttia diabeetikoista sairastaa muun muassa hampaiden kiinnityskudossairautta eli parodontiittia. Muita tyypillisiä suusairauksia, joille diabetes altistaa, ovat ientulehdus ja hampaiden reikiintyminen. Diabetes pitää yllä […]

Posted in Diabetes | Comments Off on :KUUNTELE JUTTU: Harva suomalainen tietää – diabetes lisää alttiutta suusairauksille

Suomalaiset eivät tunne diabetesta

Yli puolet suomalaisista uskoo, että tyypin 2 diabetes puhkeaa vasta vanhemmalla iällä. Kolmasosa keski-ikäisistä ei koe kuuluvansa riskiryhmään*. Todellisuudessa suurin osa tyypin 2 diabetekseen sairastuneista on työikäisiä. Hoitamaton diabetes aiheuttaa vakavia terveysriskejä, ja huolestuttavaa on, että 250 000 suomalaista sairastaa sitä tietämättään. − Tyypin 2 diabetes ei välttämättä tunnu miltään, ja oireet voivat lisääntyä huomaamatta. […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Suomalaiset eivät tunne diabetesta

Uusi immuunisolutyyppi liitetty tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että hiljattain löydetyllä uudella immuunijärjestelmän T-solutyypillä saattaa olla keskeinen rooli tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Näiden follikulaaristen auttaja-T-solujen määrä lisääntyy veressä tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen yhteydessä, ja tämä ilmiö on yhteydessä taudille ominaisiin autovasta-aineisiin. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa immuunijärjestelmä tuhoaa haiman insuliinia tuottavat beetasolut. Sairastuminen tapahtuu tyypillisesti lapsuusiässä. Taudin […]

Posted in Diabetes, Itä-Suomen yliopisto | Comments Off on Uusi immuunisolutyyppi liitetty tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA