Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

October, 2019

Nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja käännetty kolmelle saamen kielelle

Väestöliiton nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja on käännetty pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielelle ja julkaistu Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimesta. Seksuaalisuus on yksi tärkeä osa ihmisen kehitystä. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat olleet tabu erityisesti saamelaisyhteisössä. Niistä on voinut olla hankala puhua, eikä uusille aiheeseen liittyville sanoille ole välttämättä ollut saamenkielistä vastinetta. Sanakirjojen avulla rohkaisemme saamelaisnuoria käyttämään omaa äidinkieltään. Sanakirjojen kääntämisessä […]

Posted in Seksuaalisuus | Comments Off on Nuorille suunnattu seksuaalisuuden sanakirja käännetty kolmelle saamen kielelle

Ylipaino kaventaa palkkanauhaa

Juuri julkaistu tutkimus tarkastelee ylipainon vaikutusta työelämässä menestymiseen. Ylipainon ja palkkatason välillä on yhteys molempiin suuntiin. Ylipainolla on vaikutus heikompaan työllisyyteen ja ansiotasoon. Matala palkkataso on yhteydessä epäterveellisiin ruokailutottumuksiin ja sitä kautta ylipainoon. Ylipainolla on lisäksi yhteys korkeampiin terveyskuluihin, ja tutkimuksessa osoitetaan ensimmäistä kertaa, että ylipainoisilla on myös suurempi todennäköisyys saada palkkaa korvaavia tulonsiirtoja.  Ylipaino on yleistynyt voimakkaasti teollisuusmaissa viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimusten mukaan ylipainolla […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Ylipaino kaventaa palkkanauhaa

Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Huumekuolema koskettaa monia – Huumekuolema koskettaa ihan tavallisia ihmisiä ja perheitä. Kukaan ei voi sanoa, että minun läheisestäni ei tule huumeidenkäyttäjää. Huumekuolemista pitää puhua, koska läheisen huumeriippuvuus on edelleen tabu, toteaa Heli Saavalainen, jonka poika menehtyi huumeidenkäytön seurauksena 26-vuotiaana. – Valitettavan usein huumekuolemaan suhtaudutaan ennakkoluuloisesti ikään kuin ansaittuna tai hävettävänä. Oman lapsen tai muun läheisen […]

Posted in Päihteet & Huumeet | Comments Off on Huumekuolemien määrä edelleen kasvussa – huumeisiin kuolleita muistetaan marraskuussa Helsingissä jo 20. kerran

Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

MS-tauti on Suomessa nuorten aikuisten yleisin vakava ja parantumaton invalidisoiva neurologinen sairaus, jota sairastaa noin 12 000 suomalaista.* Taudin kustannus yhteiskunnalle on yli 500 miljoonaa euroa vuosittain. Tästä valtaosa, n. 200 milj. €, aiheutuu sairastuneiden menetetystä työpanoksesta.** Yhteiskuntamme hukkaa työvuosia ja miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen. Joustavampi osa-aikatyön tukeminen ja ajoissa aloitettu kuntoutus […]

Posted in Neurologia | Comments Off on Yhteiskuntamme hukkaa miljoonia jättämällä hyödyntämättä MS-tautia sairastavien täyden työpanoksen

Munuaisensiirtojen määrä eläviltä luovuttajilta jäämässä vähäiseksi

Keväällä tehdyn kudoslain muutoksen myötä munuaisen läheiselleen voi luovuttaa myös kaukainen sukulainen tai ystävä. Näiden siirtojen määrä on kuitenkin jäämässä alle viime vuoden. Uutta munuaista odottaa tällä hetkellä yli 470 ihmistä. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Elinsiirtoviikolla 7.–12.10., että elävä luovutus on oiva tapa lisätä munuaisensiirtojen määrää. Tälläkin hetkellä yli 550 ihmistä odottaa Suomessa pääsyä elinsiirtoon. […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Munuaisensiirtojen määrä eläviltä luovuttajilta jäämässä vähäiseksi

:MIELENTERVEYS: Ankara itsekriittisyys liittyy erityisesti keski-ikäisten masennuspotilaiden heikkoon toimintakykyyn

Masennuksen hoidossa olisi hyödyllistä keskittää huomio oireiden lukumäärän lisäksi myös keskeisimpiin yksittäisiin masennusoireisiin, osoittaa tuore väitöstutkimus. Masennuksen vaikeusastetta on tutkimuksissa tarkasteltu pääasiassa oireiden lukumäärän perusteella. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella kuitenkin tiedetään, että yksittäisten masennusoireiden riskitekijät ovat erilaisia ja että eri oireet ennustavat erilaista lopputulemaa. – Onkin mahdollista, että oirevariaation ymmärtäminen on avainasemassa masennuksen ymmärtämisessä, sanoo psykologi […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on :MIELENTERVEYS: Ankara itsekriittisyys liittyy erityisesti keski-ikäisten masennuspotilaiden heikkoon toimintakykyyn

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA