Medicine Nuntium

Terveysalan ja Sairaanhoidon uutiset

February, 2019

Suomen Mielenterveysseura: Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveysseuran ylläpitämissä verkkokriisikeskus Tukinetissä ja Sekasin-chatissä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi myös vuonna 2018. Suuri kysyntä ei ole sattumaa. ”Kirjoittaminen on monille kaikista luontevin ja helpoin tapa ottaa vaikeita asioita puheeksi. Usein verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta väheksytään. Monille sitä kautta voi avautua väylä ottaa asioita esille, joista ei välttämättä muuten pystyisi puhumaan”, sanoo verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen […]

Posted in Mielenterveys | Comments Off on Suomen Mielenterveysseura: Verkossa voi kohdata toisen aidosti ja löytää keskusteluapua mielenterveyden ongelmiin

Diabeetikoiden varusmiespalvelus ei ole enää mahdollista

Kuva: Puolustusvoimat Diabetesliitto on saanut tiedoksi Pääesikunnan päätöksen, jonka mukaan diabeetikot eivät jatkossa voi suorittaa varusmiespalvelusta. Päätöstä perustellaan palvelusturvallisuuteen kohdistuvilla riskeillä. Pääesikunta toteaa, että diabetes on jatkossa aina este varusmiespalveluksen suorittamiselle ja kutsunnoissa diabeetikot sijoitetaan palveluskelpoisuusluokkaan C. Diabetesliitto on pettynyt päätökseen. Diabetesliitto on kirjelmöinyt Pääesikunnalle ja tuonut esiin maanpuolustushalukkaiden diabeetikoiden ja heidän perheidensä harmistuksen. – […]

Posted in Diabetes | Comments Off on Diabeetikoiden varusmiespalvelus ei ole enää mahdollista

Verenluovutusten määrä lähti pieneen kasvuun

Kuva: Jari Härkönen Punasolujen käyttö sairaaloissa on laskenut tasaisesti 2000-luvulla, ja myös verta on vastaavasti kerätty joka vuosi edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna laskeva trendi kuitenkin taittui, ja verta kerättiin sekä toimitettiin Suomen sairaaloihin hieman edellisvuotta enemmän. Kokoverta luovutettiin vuonna 2018 reilut 204 000 kertaa, noin 2000 pussia edellisvuotta enemmän. Koneellisten verihiutaleluovutusten määrä pysyi ennallaan noin 2600 […]

Posted in Veripalvelu | Comments Off on Verenluovutusten määrä lähti pieneen kasvuun

Masennuslääke normalisoi masennuspotilaan aivojen tapaa käsitellä tunteita

Masennuslääke voi palauttaa masennuspotilaan negatiivisesti vääristyneen tunteiden prosessoinnin normaalille tasolle, osoittaa väitöstutkimus. Masennuslääkkeiden vaikutusmekanismeja systeemitasolla ei tunneta vielä hyvin. Tiedetään, että ne voimistavat nopeasti positiivisen informaation prosessointia negatiiviseen verrattuna, mutta tämä vaikutus on osoitettu lähinnä terveillä koehenkilöillä ja yksinkertaisissa koeasetelmissa. Väitöstyössään LL Emma Komulainen selvitti masennuslääkkeiden varhaisia vaikutuksia tunteiden prosessointiin sekä terveillä koehenkilöillä että masennuspotilailla. […]

Posted in Lääkehoito | Comments Off on Masennuslääke normalisoi masennuspotilaan aivojen tapaa käsitellä tunteita

:VÄITÖS: Uutta tietoa D-vitamiinin kohdegeenien säätelystä ihmisen immuunipuolustuksessa

Filosofian maisteri Veijo Nurminen selvitti väitöstutkimuksessaan kahden uuden transkriptiotekijän (BCL6 ja CEBPA) merkityksen D-vitamiinin kohdegeenien luennan säätelyssä sekä tutki D-vitamiinin epigeneettisiä vaikutuksia ihmisen monosyyteissä. D-vitamiinin merkitys luun aineenvaihdunnan säätelyssä tunnetaan yleisesti, mutta sillä on myös suuri merkitys immuunipuolustuksen normaalissa toiminnassa. D-vitamiini on steroidihormoni, jota syntyy iholla auringon UV-B-säteilyn vaikutuksesta. Sitä voidaan saada myös ruuasta. Sen luonnollista tuotantoa […]

Posted in Vitamiinit | Comments Off on :VÄITÖS: Uutta tietoa D-vitamiinin kohdegeenien säätelystä ihmisen immuunipuolustuksessa

Koivuallergian siedätyshoito normalisoi nenän geeni-ilmentymiä ja mikrobistoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan koivuallergian siedätyshoito muokkaa nenän limakalvon pintakerroksen geeni-ilmentymistä ja mikrobiston monimuotoisuutta samanlaiseksi kuin terveillä verrokeilla. Koivun siitepölyn aiheuttaman allergisen nuhan ja silmän sidekalvon tulehduksen esiintyvyys on Suomessa noin 20 %. Se on väestömme yleisin pitkäaikaissairaus, josta on haittaa muun muassa päivittäisessä töissä tai opinnoissa suoriutumisessa. Tuoreen Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan koivuallergian siedätyshoidolla on […]

Posted in Allergiat, Tutkimukset | Comments Off on Koivuallergian siedätyshoito normalisoi nenän geeni-ilmentymiä ja mikrobistoa

Kannanotto: Muistisairaan hyvään hoitoon tarvitaan resursseja

Muistisairaan hyvä hoito tarvitsee resursseja ja rahaa, mutta myös yhteistä tahtotilaa. Olemme tilanteessa, jossa hoidosta ei voida säästää, vaan siihen tarvitaan lisää panostusta nyt ja tulevaisuudessa. Muistiliitto on huolissaan muistisairaiden ihmisten hoidon kokonaisuudesta. Tehostettu palveluasuminen on loppuvaiheen osa muistisairaan elämää. Tällöin ihminen on täysin riippuvainen toisten ihmisten antamasta hyvästä hoidosta ja huolenpidosta. On kuitenkin huomioitava, […]

Posted in Yleislääketiede | Comments Off on Kannanotto: Muistisairaan hyvään hoitoon tarvitaan resursseja

Etelänmatkailu lisää suomalaisten altistumista UV-säteilyn haitoille

Säteilyturvakeskuksen (STUK) teettämän selvityksen mukaan viime vuosina etelänmatkalla ihonsa on polttanut useampi kuin kaksi viidestä suomalaisesta. Huolellinen ihon suojaaminen etelän lomakohteissa on tärkeää korkeiden UV-säteilytasojen takia. STUK toteutti suomalaisten aurinkosuojautumista ja solariumkäyttäytymistä selvittävän kyselyn joulukuussa 2018. Sen tuloksista käy ilmi, että etelänmatkojen määrä on lisääntynyt kahden vuoden aikana. Viimeisen viiden vuoden aikana matkustaneista vastaajista 43% […]

Posted in Vapaa-Aika | Comments Off on Etelänmatkailu lisää suomalaisten altistumista UV-säteilyn haitoille

KYS: Sähköhoidosta apua itsemurhapäänsärkyyn

KYSissä on ensimmäisenä Pohjoismaissa otettu käyttöön uudentyyppinen, joustavilla elektrodeilla ja kiinnitysankkureilla varustettu okkipitaalistimulaattori kroonisesta sarjoittaisesta päänsärystä kärsiville potilaille. Sarjoittainen päänsärky on vaikea kohtauksittainen päänsärky ja sitä esiintyy noin kolmella henkilöllä tuhannesta. Kohtauksille on ominaista toispuolinen silmän seudussa sykkivä, repivä, polttava, poraava ja erittäin kova kipu, joka voi kestää puolesta tunnista jopa kolmeen tuntiin. Kipua kuvaillaan […]

Posted in Neurologia | Comments Off on KYS: Sähköhoidosta apua itsemurhapäänsärkyyn

Asiantuntijapaneeli: Leikkauksesta ei ole hyötyä yleisimmän olkapään kipuoireyhtymän hoidossa

Kansainvälisen asiantuntijapaneelin suosituksessa todetaan, ettei yleisesti käytössä olevasta olkapään avarrusleikkauksesta ole hyötyä potilaille, jotka kärsivät olkalisäkkeen alaisesta kipuoireyhtymästä eli vaivasta, jota aiemmin kutsuttiin ahtaaksi olkapääksi. Olkalisäkkeen alainen kipuoireyhtymä – josta aikaisemmin käytettiin nimityksiä olkapään pinneoire tai ahdas olkapää – on yleisin olkakivun muoto. Vaivaa on pitkän aikaa hoidettu kirurgisesti niin kutsutulla olkapään avarrusleikkauksella. Leikkaushoidon hyödyllisyyttä […]

Posted in Kirurgia | Comments Off on Asiantuntijapaneeli: Leikkauksesta ei ole hyötyä yleisimmän olkapään kipuoireyhtymän hoidossa

YHTEYSTIEDOT:

Victoria Media / Kerttu Vali Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka Puh/SMS: 040-5563129 email: medicinenuntium@victoriamedia.fi Gmail: medicine.nuntium@gmail.com

SEURAA SOMESSA